Stichting Nautische Monumenten

Stichting Nautische Monumenten Den Helder, opgericht op 21 juni 1991, richt zich onder meer op de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van nautische monumenten die direct of indirect een nauwe binding hebben met het rijke maritieme verleden van de Kop van Noord-Holland.

Daarnaast vervult de Stichting een coördinerende rol bij de inrichting van Museumhaven Willemsoord in de grachten grenzend aan het terrein van de Oude Rijkswerf Willemsoord.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Stichting Museumhaven Willemsoord en de aangesloten organisaties die de nu reeds in het bezit zijnde varende monumenten beheren.

Stichting Nautische Monumenten Den Helder weet zich gesteund door een grote groep enthousiaste en deskundige vrijwilligers die de nodige hand- en spandiensten verrichten.

Vanaf december 2002 beschikt de Stichting ten behoeve van Museumhaven Willemsoord over een eigen onderkomen in het prachtig gerestaureerde Gebouw 73 op de Oude Rijkswerf Willemsoord. Hierin is ook 't Schipperscafé gevestigd.

Doelstellingen

Aangesloten schepen

Via aansluitovereenkomsten hebben zich tot nu toe, naast het Stookerskoor Den Helder, ook de eigenaren c.q. beheerders van de volgende schepen bij de Stichting Nautische Monumenten Den Helder aangesloten: